Virtuálafierpmis – loga, geahča, guldal sámegillii – gávnnat Suoma sámeguovllu girjerájuid ja sámi erenomáš girjeráju buvttadan ja ollašuhttán neahttasisdoaluid sihke earáid buvttadan guovddáš liŋggaid, main sámegielat sisdoallu. Roavenjárgga gávpotgirjerájus doaibmi Suoma sámi erenomáš girjerádju hálddaša Virtuálafierpmi.