Virtuaalsäiʹmm – looǥǥ, ǩiõčč, kuvddâl säämas – âânn seʹst Lääʹddjânnam sääʹmvuuʹd ǩeʹrjjpõõrti da sääʹm spesiaalǩeʹrjjpõõrti tuejjeem da čõõđ viikkâm neʹttsiiskõõzzid di liiŋkid jeärrsi tuejjeem kõskksaž sääʹmǩiõllsaid siiskõõzzid. Seiddõõzz âânn âʹlnn Ruäʹvnjaarǥ gååradǩeʹrjjpõõrtâst tuåimmjeei Lääʹddjânnam sääʹm spesiaalǩeʹrjjpõrtt.