Lapin kirjastojen saamenkieliset verkkosisällöt

Virtuálafierbmi sisältää Suomen saamelaisalueen kirjastojen ja saamelaisen erikoiskirjaston tuottamia ja toteuttamia verkkosisältöjä sekä linkkejä muiden tuottamiin keskeisiin saamenkielisiin sisältöihin. Sivustoa ylläpitää Rovaniemen kaupunginkirjastossa toimiva Suomen saamelainen erikoiskirjasto.

Lappi girjerájuid sámegielat neahtasiiddut
Virtuálafierpmis gávnnat Suoma sámeguovllu girjerádjosiid ja sápmelaš spesiálagirjerádjosa buvttadan ja ollašuhttán neahttasisdoaluid sihke earáid buvttadan guovddáš liŋggaid, main sámegielat sisdoallu. Roavvenjárgga gávpotgirjerádjosa Suoma sápmelaš spesiálagirjerájus hálddaša Virtuálafierpmi.

Laapi kirjeráájui sämikielâlâš nettisiskáldâsah
Virtuálafierbmi siskeeld Suomâ sämikuávlu kirjeráájui já sämmilâš spesialkirjerááju pyevtittem já olášuttem nettisiskáldâsâid sehe liiŋkâid iärásij pyevtittem kuávdáš sämikielâlâš siskáldâssáid. Siijđoid paijeentuálá Ruávinjaargâ kaavpugkirjeráájust tuáimee Suomâ sämmilâš spesialkirjerááju.

Lappi ǩeʹrjjpõõrti sääʹmǩiõllsaž interneʹttsiiskõõzz
Virtuálafierbmi nårrai Lääʹddjânnam sääʹmvuuʹd ǩeʹrjjpõõrti da sääʹm spesiaalǩeʹrjjpõõrt tuejjeem da čõõđ viikkâm interneʹttsiiskõõzzin di liiŋkin jeeʹres tuejjeemi kõskksaž sääʹmǩiõllsaid siiskõõzzid. Seiddõõzz tuõʹllai Ruäʹvnjaarǥ gååradǩeʹrjjpõõrtâst tuåimmjeei Lääʹddjânnam sääʹm spesiaalǩeʹrjjpõrtt.